Hur man konverterar XLSB till TIFF Online gratis

Denna korta handledning visar hur du konverterar XLSB till TIFF online gratis. XLSB (Excel Binary) är ett Microsoft Excel-filformat som används för att lagra Excel-dokument. Det är ett binärt filformat, vilket betyder att det inte är läsbart för människor som XLSX eller HTML. XLSB-filer är vanligtvis mindre i storlek än XLSX-filer eftersom de är komprimerade och innehåller mindre formateringsinformation. Jämfört med XLSX öppnas och sparas XLSB-filer snabbare och är mer effektiva när de hanterar stora datamängder.

Däremot är TIFF (Tagged Image File Format) ett filformat för att lagra bilder, inklusive fotografier och streckteckningar. Det används i stor utsträckning inom tryckeri- och förlagsbranschen, såväl som i desktop publishing-applikationer. TIFF-filer kan sparas i antingen ett komprimerat eller ett okomprimerat format. Formatet stöder ett brett utbud av färgdjup och kan lagra bilddata i ett förlustfritt format, vilket gör det användbart för arkivering av bilder. Om du behöver skapa TIFF från XLSB kan samma sak göras med hjälp av denna gratisapp.

Steg för att konvertera XLSB till TIFF Online

  1. Ladda upp eller dra och släpp XLSB-filen i appen
  2. Utdatafiltypen TIFF väljs automatiskt
  3. Klicka på Konvertera för att skapa TIFF från XLSB filtyp
  4. Ladda ner konverterad TIFF-fil genom att klicka på knappen Ladda ner

App för att konvertera XLSB till TIFF Online

You agree to our Terms of Service and Privacy Policy by using this app.

Stegen och widgeten ovan låter dig konvertera XLSB till TIFF online. Du behöver bara ladda upp XLSB-fil och ladda ner TIFF-utgångsfil.

Denna XLSB till TIFF-konverterare kan utnyttjas online med hjälp av webbläsare på vilket operativsystem som helst.

En annan relevant funktion finns på följande webbadress: Hur man konverterar XLSM till TIFF Online gratis

 Svenska