Hur man konverterar XLSM till TIFF Online gratis

I den här korta handledningen får du lära dig hur du konverterar XLSM till TIFF online gratis. XLSM är ett Microsoft Excel Open XML-makroaktiverat kalkylarksfilformat. Det är ett XML-baserat kalkylarksfilformat som lagrar data i celler ordnade i rader och kolumner. Det liknar XLSX men det kan också innehålla makron skrivna i Visual Basic for Applications (VBA).

Å andra sidan är TIFF (Tagged Image File Format) ett rastergrafikbildformat som ofta används vid utskrift och publicering. Det stöds brett av bildmanipuleringsapplikationer, av publicerings- och sidlayoutapplikationer, genom skanning, faxning, ordbehandling, optisk teckenigenkänning och andra applikationer. Det är också standardformatet för många stationära skannrar. TIFF-filer kan komprimeras med förlustfria komprimeringsalgoritmer som LZW. Om du vill skapa TIFF från XLSM kan detsamma utföras med hjälp av följande app.

Steg för att konvertera XLSM till TIFF Online

  1. Ladda upp eller dra och släpp XLSM-filen till appen
  2. Utdatafilformatet TIFF väljs automatiskt
  3. Klicka på Konvertera för att skapa TIFF från filtypen XLSM
  4. Ladda ner konverterad TIFF-fil genom att klicka på knappen Ladda ner

App för att konvertera XLSM till TIFF Online

You agree to our Terms of Service and Privacy Policy by using this app.

Stegen och appen som anges ovan hjälper dig att konvertera XLSM till TIFF online. Du behöver bara tillhandahålla XLSM-fil och ladda ner utdata-TIFF-fil.

Denna XLSM till TIFF-konverteringsfunktion kan användas online med hjälp av webbläsare på vilken enhet eller dator som helst.

Du kan också kolla in en annan liknande funktion på följande sida: Hur man konverterar XLSM till SVG Online gratis

 Svenska