Cách chuyển đổi XLSX sang ODS trực tuyến

Hướng dẫn ngắn dưới đây trình bày chi tiết cách chuyển đổi XLSX sang ODS trực tuyến. Tệp XLSX là Tệp Bảng tính XML Mở của Microsoft Excel. Tuy nhiên, định dạng tệp ODS là tệp Tài liệu Bảng tính Tài liệu Mở có thể được mở và chỉnh sửa bằng nhiều ứng dụng phần mềm. Nếu bạn muốn tạo ODS từ XLSX thì bạn có thể thực hiện điều tương tự với sự trợ giúp của ứng dụng sau.

Các bước chuyển đổi XLSX sang ODS trực tuyến

  1. Tải lên hoặc kéo và thả tệp XLSX vào Ứng dụng
  2. Định dạng tệp đầu ra ODS được chọn tự động
  3. Nhấp vào Chuyển đổi để tạo ODS từ định dạng tệp XLSX
  4. Tải xuống tệp ODS đã chuyển đổi bằng cách nhấp vào nút Tải xuống

Ứng dụng chuyển đổi XLSX sang ODS trực tuyến

You agree to our Terms of Service and Privacy Policy by using this app.

Các bước và tiện ích hiển thị ở trên cho phép bạn chuyển đổi XLSX sang ODS trực tuyến. Bạn chỉ cần cung cấp tệp XLSX và tải xuống tệp ODS đầu ra.

Những điều trên có thể đạt được trực tuyến bằng cách sử dụng trình duyệt web trên bất kỳ nền tảng nào.

Chủ đề sau khám phá một tính năng tương tự cũng có thể hữu ích: Cách chuyển đổi XLSX sang SVG trực tuyến

 Tiếng Việt