Hur man konverterar XLSX till ODS Online

Den korta handledningen nedan beskriver hur man konverterar XLSX till ODS online. XLSX-filen är en Microsoft Excel Open XML-kalkylbladsfil. Filformatet ODS är dock en OpenDocument Spreadsheet Document-fil som kan öppnas och redigeras av en mängd olika program. Om du vill skapa ODS från XLSX kan detsamma åstadkommas med hjälp av följande app.

Steg för att konvertera XLSX till ODS Online

  1. Ladda upp eller dra och släpp XLSX-fil i appen
  2. Utdatafilformatet ODS väljs automatiskt
  3. Klicka på Konvertera för att skapa ODS från XLSX filformat
  4. Ladda ner konverterad ODS-fil genom att klicka på knappen Ladda ner

App för att konvertera XLSX till ODS Online

You agree to our Terms of Service and Privacy Policy by using this app.

Stegen och widgeten som visas ovan ger dig möjlighet att konvertera XLSX till ODS online. Du behöver bara tillhandahålla XLSX-fil och ladda ner ODS-utgångsfil.

Ovanstående kan uppnås online med hjälp av webbläsare på vilken plattform som helst.

Följande ämne utforskar en liknande funktion som också kan vara till hjälp: Hur man konverterar XLSX till SVG Online

 Svenska