Jak przekonwertować DOCX na PDF online

Proste kroki w tym poradniku pokazują, jak przekonwertować DOCX na PDF online. Format PDF jest formatem przenośnym i bardziej przyjaznym dla komputera, który można łatwo udostępniać i przeglądać. Możesz użyć tego konwertera online DOCX na PDF, aby utworzyć plik PDF z dokumentu programu Word, a następnie udostępnić go członkom zespołu lub kierownictwu.

Kroki, aby przekonwertować DOCX na PDF online

  1. Prześlij pojedynczy plik DOCX do aplikacji
  2. Możesz także przeciągnąć i upuścić plik DOCX
  3. PDF jest wybrany jako domyślny format wyjściowy
  4. Kliknij Konwertuj, aby przekonwertować plik DOCX na PDF
  5. Pobierz przekonwertowany plik PDF, klikając przycisk Pobierz

Aplikacja do konwersji DOCX na PDF

You agree to our Terms of Service and Privacy Policy by using this app.

Nie potrzebujesz niczego innego niż przeglądarka internetowa, aby dokonać tej konwersji. Gdy plik zostanie przekonwertowany z DOCX na PDF, możesz go pobrać i udostępnić innym za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób. Z drugiej strony możesz również łączyć pliki DOCX online, jeśli szukasz bezpłatnego internetowego narzędzia do scalania DOCX.

 Polski