Informacje o pliku MHTML — Co to jest format pliku MHTML?

Co to jest format pliku MHTML?

MHTML lub MIME HTML to format archiwum stron internetowych używany do łączenia zasobów, które są zwykle reprezentowane przez łącza zewnętrzne (takie jak obrazy, animacje Flash, aplety Java i pliki audio) z kodem HTML w jednym pliku. Jest to format archiwum stron internetowych używany do pakowania stron internetowych i powiązanych zasobów, takich jak obrazy, dźwięk, tekst itd., w jednym pliku. Służy również do przechowywania wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook i innych klientach pocztowych.

Informacje o pliku MHTML

MHTML oznacza MIME HTML i jest formatem archiwum stron internetowych używanym do łączenia zasobów, takich jak kod HTML, obrazy i inne media w jeden plik. Pliki MHTML służą do zachowania wyglądu i stylu strony internetowej, a także jej funkcjonalności, dzięki czemu można ją udostępniać i przeglądać w innym miejscu bez utraty jakiejkolwiek zawartości. Format MHTML jest obsługiwany przez większość przeglądarek internetowych, klientów poczty e-mail i edytorów tekstu.

Co oznacza format pliku MHTML?

MHTML to skrót od MIME HTML”, który jest formatem archiwum stron internetowych używanym do zapisywania stron internetowych do przeglądania w trybie offline.

Oprogramowanie, narzędzie lub edytor używane do tworzenia pliku MHTML

Pliki MHTML można tworzyć za pomocą różnych programów, takich jak Microsoft Word, Notatnik, Adobe Dreamweaver i HTML-Kit.

Oprogramowanie, narzędzie lub edytor używane do otwierania pliku MHTML

Pliki MHTML można otwierać za pomocą różnych programów, narzędzi i edytorów, w tym Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Microsoft Notepad, Adobe Acrobat Reader i Apple TextEdit.

Typ licencji formatu pliku MHTML

MHTML (MIME HTML) to otwarty standardowy format plików opracowany przez World Wide Web Consortium (W3C). Nie podlega żadnej konkretnej licencji i można go używać w dowolnym celu.

Wykorzystanie formatu plików MHTML

  1. Strony internetowe można archiwizować w jednym pliku MHTML w celu łatwego przechowywania i wyszukiwania.
  2. Dystrybucja strony internetowej ze wszystkimi jej składnikami w jednym miejscu, takimi jak hiperłącza, obrazy, filmy i dźwięk.
  3. Aby wysłać e-mailem całą stronę internetową, w tym wszystkie obrazy, skrypty i inne elementy.
  4. Aby przechowywać zawartość strony internetowej w jednym pliku.
  5. Jako alternatywa dla plików PDF do archiwizacji stron internetowych i dokumentów.

Struktura rozszerzenia pliku MHTML

  1. Nagłówek dokumentu: zawiera typ MIME i inne metainformacje o pliku.
  2. Dokument główny: Główna treść dokumentu, zawierająca HTML i inne elementy.
  3. Zasoby: obiekty binarne, takie jak obrazy, dźwięk lub wideo, osadzone w dokumencie.
  4. Koniec dokumentu: Znacznik wskazujący koniec dokumentu.

Historia formatu MHTML

MHTML, skrót od MIME Encapsulation of Aggregate HTML Documents, to format archiwum stron internetowych używany do łączenia zasobów, które są zazwyczaj reprezentowane przez łącza zewnętrzne (takie jak obrazy, animacje Flash, aplety Java i pliki audio) z kodem HTML w jeden plik . Został wprowadzony w 1999 roku i jest standardowym formatem do tworzenia i zapisywania stron internetowych.

MHTML jest oparty na standardzie MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), który umożliwia wysyłanie wielu typów plików (zdjęć, wideo, muzyki itp.) jako jednej wiadomości lub załącznika. Działa przy użyciu dokumentu HTML jako kontenera” dla wszystkich innych plików, a następnie koduje zawartość dokumentu HTML.

Przyszłość formatu MHTML

MHTML (MIME HTML) is an HTML file format that is used to store webpages with multimedia content. It is an alternative to the HTML file format, as it allows for the storage of multiple webpages in one file. While MHTML is still a widely used format, it is slowly being replaced by newer technologies such as HTML5. W przyszłości MHTML prawdopodobnie stanie się przestarzały, ponieważ HTML5 zyskuje większą popularność i kompatybilność z przeglądarkami internetowymi. Jednak niektóre starsze aplikacje mogą nadal używać tego formatu plików przez jakiś czas.

Operacje wykonywane na formacie pliku MHTML

Aby przeglądać i wykonywać wszystkie operacje na plikach MHTML, Sprawdź te bezpłatne aplikacje internetowe MHTML online

 Polski