MHTML-bestandsinfo - Wat is een MHTML-bestandsindeling?

Wat is het MHTML-bestandsformaat?

MHTML, of MIME HTML, is een archiefindeling voor webpagina’s die wordt gebruikt om bronnen die doorgaans worden weergegeven door externe links (zoals afbeeldingen, Flash-animaties, Java-applets en audiobestanden) te combineren met HTML-code in een enkel bestand. Het is een archiefindeling voor webpagina’s die wordt gebruikt om webpagina’s en bijbehorende bronnen, zoals afbeeldingen, audio, tekst enzovoort, in één bestand te verpakken. Het wordt ook gebruikt om e-mails op te slaan in Microsoft Outlook en andere e-mailclients.

MHTML-bestandsinfo

MHTML staat voor MIME HTML en is een archiefindeling voor webpagina’s die wordt gebruikt om bronnen zoals HTML-code, afbeeldingen en andere media te combineren in één bestand. MHTML-bestanden worden gebruikt om het uiterlijk van een webpagina en de functionaliteit ervan te behouden, zodat deze ergens anders kan worden gedeeld en bekeken zonder dat de inhoud verloren gaat. Het MHTML-formaat wordt ondersteund door de meeste webbrowsers, e-mailclients en tekstverwerkers.

Waar staat het MHTML-bestandsformaat voor?

MHTML staat voor MIME HTML, een archiefindeling voor webpagina’s die wordt gebruikt om webpagina’s op te slaan voor offline weergave.

Software, tool of editor die wordt gebruikt om een MHTML-bestand te maken

MHTML-bestanden kunnen worden gemaakt met behulp van verschillende programma’s, zoals Microsoft Word, Kladblok, Adobe Dreamweaver en HTML-Kit.

Software, tool of editor gebruikt om MHTML-bestand te openen

MHTML-bestanden kunnen worden geopend met behulp van verschillende software, tools en editors, waaronder Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Microsoft Notepad, Adobe Acrobat Reader en Apple TextEdit.

Licentietype van MHTML-bestandsindeling

MHTML (MIME HTML) is een open standaard bestandsindeling ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C). Het is niet onderworpen aan een specifieke licentie en is gratis te gebruiken voor elk doel.

Gebruik van MHTML-bestandsindeling

  1. Webpagina’s kunnen worden gearchiveerd in een enkel MHTML-bestand voor eenvoudig opslaan en ophalen.
  2. Om een webpagina met al zijn componenten op één plaats te verspreiden, zoals hyperlinks, afbeeldingen, video’s en audio.
  3. Om een webpagina in zijn geheel te e-mailen, inclusief alle afbeeldingen, scripts en andere elementen.
  4. Om de inhoud van een webpagina op te slaan in een enkel bestand.
  5. Als alternatief voor PDF-bestanden voor het archiveren van webpagina’s en documenten.

Structuur van een MHTML-bestandsextensie

  1. Documentkop: bevat het MIME-type en andere meta-informatie over het bestand.
  2. Hoofddocument: het hoofdgedeelte van het document, dat HTML en andere elementen bevat.
  3. Bronnen: binaire objecten zoals afbeeldingen, audio of video, ingebed in het document.
  4. Einde van document: Een markering die het einde van het document aangeeft.

Geschiedenis van het MHTML-formaat

MHTML, een afkorting van MIME Encapsulation of Aggregate HTML Documents, is een archiefindeling voor webpagina’s die wordt gebruikt om bronnen die doorgaans worden weergegeven door externe links (zoals afbeeldingen, Flash-animaties, Java-applets en audiobestanden) te combineren met HTML-code in een enkel bestand . Het werd geïntroduceerd in 1999 en is een standaardformaat voor het maken en opslaan van webpagina’s.

MHTML is gebaseerd op de MIME-standaard (Multipurpose Internet Mail Extensions), waarmee meerdere soorten bestanden (afbeeldingen, video, muziek, enz.) als één bericht of bijlage kunnen worden verzonden. Het werkt door een HTML-document te gebruiken als de container voor alle andere bestanden en vervolgens de inhoud van het HTML-document te coderen.

Toekomst van het MHTML-formaat

MHTML (MIME HTML) is an HTML file format that is used to store webpages with multimedia content. It is an alternative to the HTML file format, as it allows for the storage of multiple webpages in one file. While MHTML is still a widely used format, it is slowly being replaced by newer technologies such as HTML5. In de toekomst zal MHTML waarschijnlijk achterhaald raken naarmate HTML5 steeds populairder en compatibeler wordt met webbrowsers. Sommige legacy-applicaties kunnen deze bestandsindeling echter nog een tijdje blijven gebruiken.

Bewerkingen uitgevoerd op MHTML-bestandsindeling

Bekijk deze gratis online MHTML-webapps om alle bewerkingen op MHTML-bestanden te bekijken en uit te voeren

 Nederlands