Τρόπος υπογραφής εγγράφου Word στο Διαδίκτυο - Υπογραφή DOCX και DOC

Αυτό σας βοηθά να μάθετε και να βιώσετε πώς να υπογράφετε έγγραφο του Word online. Η προσθήκη ηλεκτρονικής υπογραφής σε έγγραφα του Word είναι μια κοινή απαίτηση για να βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί και ότι έχει υπογραφεί από το κατάλληλο άτομο ή αρχή. Τα παρακάτω βήματα σάς βοηθούν να υπογράψετε αρχεία DOCX και DOC γρήγορα και εύκολα.

Βήματα για την ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφου Word

  1. Μεταφορτώστε DOC ή DOCX (έγγραφο Word) στο γραφικό στοιχείο
  2. Εναλλακτικά, σύρετε και αποθέστε το αρχείο Word
  3. Επιλέξτε τον τύπο υπογραφής ως Κείμενο ή Εικόνα
  4. Εάν επιλεγεί κείμενο, εισαγάγετε κείμενο υπογραφής και επιλέξτε χρώμα
  5. Εάν έχει επιλεγεί η εικόνα, περιηγηθείτε στο αρχείο εικόνας υπογραφής
  6. Κάντε κλικ στο Υπογραφή για προσθήκη υπογραφής στο αρχείο Word
  7. Αποκτήστε το υπογεγραμμένο έγγραφο του Word κάνοντας κλικ στο κουμπί λήψης

Εφαρμογή για εισαγωγή υπογραφής στο αρχείο Word

You agree to our Terms of Service and Privacy Policy by using this app.

Στο σημερινό περιβάλλον χωρίς χαρτί, είναι πολύ σημαντικό όλα να γίνονται ψηφιακά και αυτό περιλαμβάνει επίσης την υπογραφή εγγράφου Word online. Με τη βοήθεια των παραπάνω βημάτων, τα αρχεία DOC ή DOCX μπορούν να υπογραφούν εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας είτε εικόνα είτε υπογραφή κειμένου. Αυτό μπορεί να γίνει άσκοπα μέσω του προγράμματος περιήγησης σε Windows, Linux ή Mac κ.λπ.

Κατά την αποστολή εγγράφων στο διαδίκτυο, το μέγεθος του εγγράφου έχει επίσης σημασία. Για αυτό, μπορείτε επίσης να συμπίεση αρχείου Word online χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας.

 Ελληνικά